Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 6)

  

Pronađeno oko 8048 zahtjeva za pristup informacijama

Za: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija mo...
Poštovani,   nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama od 11. siječnja 2019. godine te Rješenje Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-0...
Poštovani, U privitku Vam dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem, Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova Melita K...
Broj primljenih doza cijepiva za COVID-19 u Krapinsko-zagorskoj županiji
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo zdravstva, Zagreb od strane Josipa Dika dana .

Riješen poštom.

Za: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite...
Poštovani!   Temeljem Vašeg zahtjeva za Pristup informaciji, zaprimljenog dana 04. ožujka 2021. godine, dostavljam Vam podatke u nastavnom e-mailu...
Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email,...
Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja
Zahtjev za požurnicom poslan Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb od strane Jelena Prtorić dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email,...
Za: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ov...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Sirač prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovana Slijedom Vašeg zahtjeva, obavještavamo Vas kako na području Općine Sirač nema punionica za električne automobile. S poštovanjem   Op...
zapisnici sa sjednica Vijeća za strukovno obrazovanje
Zahtjev za požurnicom poslan Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb od strane Nikola Buković dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ova...
Statistika zapošljavanja u "Vodovoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o."
Zahtjev za požurnicom poslan Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, Cres od strane Marko Marulić dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, Cres Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj e...
Upit o stanju bankovnih računa Grada Malog Lošinja
Zahtjev za požurnicom poslan Grad Mali Lošinj od strane Marko Marulić dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Grad Mali Lošinj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće...
Poštovani, U privitku dostavljamo vam odgovor Ureda predsjednika Republike Hrvatske na zahtjev za pristup informacijama Ivane Blagušević od 16. ožuj...
Odvoz razvrstanog otpada
Odgovor Komunalno Zabok prema Pokreni Zabok dana .

Uspješan.

Poštovani, Dostavljamo Vam u privitku emaila tražene informacije. Lp, Ankica Ladišić Rukovoditelj financija [broj mobitela] Tel:049 503358 [Komunaln...
Poštovani, sukladno Vašem zahtjevu, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije kao pravni sljednik Doma zdravlja Valpovo, prema podacima kojima raspolaž...
Imena i prezimena osoba cijepljenih mimo plana cijepljenja
Odgovor Ministarstvo zdravstva, Zagreb prema Gong dana .

Ne posjedujemo informacije.

      ----------------------------   Kabinet ministra   t:    + 385 1 4607 555 e:   [Ministarstvo zdravstva, Zagreb e-mail za zahtjeve]...
Ugovori
Zahtjev poslan Grad Županja od strane Mladen Miličević dana .

Kašnjenja

Za: Grad Županja Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće inf...
Iz naše IT evidencije vidljivo je da je server Ministarstva pravosuđa zaprimio email poslan službeniku za informiranje. Subject: Zahtjev za pristup i...
Za: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica, Novi Vinodolski Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku...
Zaštita pružnog prijelaza "kod Šode" u Zaboku
Odgovor HŽ Infrastruktura prema Pokreni Zabok dana .

Uspješan.

Cijenjeni,   izgradnja pješačkog prijelaza i postavljanje mimoilaznih ograda na željezničko-cestovnom prijelazu Celine za sada nisu planirani.  ...
Cijenjeni,   HŽ Infrastruktura d.o.o. u sklopu projekta modernizacije i elektrifikacije pruge Zaprešić - Zabok ne planira postaviti punkt za bespl...
Za: Zahtjev za pristup informacijama Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, do...
Poštovani,  u vezi s Vašim zahtjevom dostavljam sljedeću informaciju.  Zaštita granica Republike Hrvatske u nadležnosti je Ministarstva unutarnjih p...
Poštovana/i, vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu dostavljamo Rješenje. Molimo da potvrdite primitak S poštovanjem, Odsjek za o...
Stanje besplatnih punktova za pitku vodu u Zaboku
Odgovor Grad Zabok prema Pokreni Zabok dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, u prilogu je odgovor na Vaš upit. Molim potvrdu primitka! Lijep pozdrav!