Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 6)

  

Pronađeno oko 10000 zahtjeva za pristup informacijama

Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Zagreb osnivač
Odgovor Grad Zagreb prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

From: Lucija Radovanić <[1][e-mail adresa]> Date: Fri, Mar 3, 2023 at 2:06 PM Subject: 008-02_23-002_22 13 RJEŠENJE_1.9919ba48-aa07-42eb-88b0-b50591...
Poštovani, zahvaljujem na mailu. Zaista nisam zaprimila Vaš mail te ću provjeriti sa tehničkom službom iz kojeg razloga mi nije vidljiv ni u jednom...
Poštovani, nastavno na Vaše traženje, u privitku dostavljamo odgovor. S poštovanjem,  Ida Ćosić Duić službenica za informiranje  Vlada Republi...
Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave
Odgovor Općina Zemunik Donji prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani,   U prilogu dostavljam odgovor na zahtjev za pristup informacijama.   S poštovanjem                            Paula Marušić...
Poštovani,   sukladno Zaključku Vlade RH o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima putem elektroničke pošte (e-maila), u...
Poštovani, temeljem vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 9. veljače 2023. ovim putem Vas obavještavam kako se za ostvarivanje svog prava možete...
GTFS za GPP Osijek
Zahtjev za Gradski prijevoz putnika, Osijek od strane Nedžad Beus. Komentirao Nedžad Beus dana .

Odbačeno / odbijeno

Tijelo javne vlasti je u PDF-u ostavilo podatak o mojoj adresi, koje je izvorno bilo u žalbi povjereniku 🤦 Dosadašnja komunikacija sa Povjerenikom za...
Poštovani, sukladno Vašem traženju, obavještavamo Vas kako je Statutom Općine Punitovci ukinuta mjesna samouprava, odnosno ukinuti su mjesni odbori n...
Poštovani, Ponajprije primite naše isprike zbog neodgovaranja u zakonskom roku, naime, Općina Velika Trnovitica je u razdoblju od 23. siječnja do 03...
Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave
Odgovor Općina Lećevica prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama, ovim putem Vas obavještavamo da na području Općine Lećevica nisu osnovane mjesne samoupr...
From: Mojmir <[1][Grad Metković e-mail za zahtjeve]> Date: Tue, Feb 28, 2023 at 2:45 PM Subject: Informacija-daje se. To: <[2][e-mail adresa]> Poš...
  Poštovani,   Vezano za Vaš Zahtjev za pristup informacijama- broj 01/2023.,  gdje tražite podatke OIB-u ili MB-u za svaku mjesnu samoupravu ko...
Poštovani,   Vaša e-mail poruka je zaprimljena. Ovo je automatski odgovor. Molimo Vas da ne odgovarate na ovu poruku.   S poštovanjem,   [...
Poštovani,   Zatražili Ste da Vam se povratno dostave informacije odgovorom na email u digitalnom obliku OIB ili MB za MO Donji Brgat kojem je os...
Poštovani, U prilogu dostavljam tražene informacije. S poštovanjem, Marija Pernjek Općine Radoboj
Evidencije prometa nekretnina za 2021. godinu.
Zahtjev za Ministarstvo financija, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg. Komentirao Miroslav Schlossberg dana .

Odbačeno / odbijeno

Žalba kod Povjerenika za informiranje je odbijena, preslika na linku: https://app.box.com/s/tgcjttybtxs2mbdoalzh9dcmpec6d6af
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Sutivan osnivač
Odgovor Općina Sutivan prema Miroslav Schlossberg dana .

Povučeno od strane podnositelja zahtjeva

From: Petar Anibalović <[1][Općina Sutivan e-mail za zahtjeve]> Date: Mon, Feb 27, 2023 at 10:00 AM Subject: Fwd: Fw: Općina Sutivan, podaci o mjesno...
From: Dragutin Mahnet <[1][Grad Sveti Ivan Zelina e-mail za zahtjeve]> Date: Mon, Feb 27, 2023 at 10:00 AM Subject: RE: 008-03/23-01/174 To: [2][e-m...
Poštovani, Sukladno odredbama članka 17. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15, 69/22) u prilogu dostavljam traž...
Poštovani, Vaš OIB nam je bio potreban jer upis u digitalnu pisarnicu predmeta koji se smatra upravnim postupkom zahtjeva takav podataka. U prilogu va...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Kastav osnivač
Zahtjev za Grad Kastav od strane Miroslav Schlossberg. Komentirao Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Ured povjerenika KLASA: 008-03/23-01/169 URBROJ: 401-01/07-23-4 Zagreb, 22. veljače 2023. PREDMET...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Makarska osnivač
Odgovor Grad Makarska prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, odgovor na vaš zahtjev za pristup informacijama je u privitku. S poštovanjem, Ivana Pleić -- GRAD MAKARSKA Upravni odjel za javne...
Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Vrsi osnivač
Odgovor Općina Vrsi prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, povodom vašeg upita, ovim putem se očitujemo da u Općini Vrsi ne postoje mjesne samouprave, tj. mjesni odbori nisu osnovani. S poštovanje...
Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave
Odgovor Općina Čavle prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, u prilogu dostavljamo obavijest prema Vašem zahtjevu o pravu na pristup informacijama. S poštovanjem, Službenik za informiranje Dolores...
Poštovani, molim popunite obrazac u prilogu, dostavu možete izvršiti i putem maila.   S poštovanjem,   Marina Murat, dipl. iur. Tajnica Deka...