Cijena vode i odvodnje

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Cerna
Molim Vas da mi u pdf dostavite :
- zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje trenutne cijene vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine
- odluku i obrazloženje odluke kojim je općinsko vijeće prihvatilo trenutnu cijenu vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

opcina cerna,

1 privitaka

Poštovani
Vezano za vaš upit dostavljamo traženo.
Napominjemo da  jedan dio kanalizacija na području općine Cerna tek treba
da se izgradi i nije profunkcionirala.
OPĆINA CERNA
Veronika Tomljenović
tel. 032 843 794
Dana 8. siječnja 2018. u 07:49 Općina Cerna <[1][Općina Cerna e-mail za zahtjeve]>
je napisao/la:

prikazati citirane dijelove