Energetska učinkovitost javne rasvjete

Ilija Tikvić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Tompojevci

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Tompojevci

Molim Vas da mi u pdf dostavite Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Vaše općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Općina Tompojevci

1 privitaka

Poštovani,

vezano za vaš zahtjev od 04.01.2018. , a sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN br,. 25/13 i 85/15), dostavljam Vam traženu informaciju:

- Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Kata Cvitković

-----Izvorna poruka-----
From: Ilija Tikvić
Sent: Thursday, January 4, 2018 9:42 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Tompojevci
Subject: Energetska učinkovitost javne rasvjete

Za: Općina Tompojevci

Molim Vas da mi u pdf dostavite Projekt energetske učinkovitosti
javne rasvjete na području Vaše općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6170 email]

Je li [Općina Tompojevci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Tompojevci? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------