Gdje završava plastični otpad koji se sakupi u žutim spremnicima koji su postavljeni na zelenim otocima i u reciklažnim dvorištima?

Jurica Mikulić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Zagrebački holding

Poštovani,

Ispred zagrebačke organizacije stranke Pametno molio bih odgovor vaše podružnice Čistoća na nekoliko pitanja:

1. Sortira li se prikupljeni plastični otpad po vrstama plastike?
2. Ako da, gdje se nalazi sortirnica?
3. Kojim konkretnim tvrtkama se prikupljeni plastični otpad predaje? Molio bih uvid u kopije pratećih listova za plastični komunalni otpad u 2016. godini i ispunjeni obrazac ONTO (Očevidnik o nastanku i tijeku otpada) za plastični otpad za 2016. godinu.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama kojeg ste nam uputili 20.
veljače 2017., sukladno [1]Zakonu o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015.), šaljem Vam odgovor
Zagrebačkog holdinga- podružnice Čistoća.

 

Odgovor:

Prikupljeni plastični otpad ne sortira se po vrstama, posebno napominjemo
kako je Planom gospodarenje otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.
do 2022. godine (NN 3/2017) predviđena izgradnja sortirnice otpada kao
interventna mjera za grad Zagreb.

Svu odvojeno prikupljenu otpadnu plastiku predajemo gospodarskim
subjektima koji zadovoljavaju zakonske osnove i s kojima imamo ugovorni
odnos. Sukladno Pravilniku o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) u
tijeku je procedura dostave prijave podataka, ispunjenih obrazaca za 2016.
godinu Odjelu za programsku potporu, informiranje i okolišno održivi
razvoj u Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom Gradskog ureda
za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, koje će verifikacijom
potvrditi provedenu kontrolu kvalitete podataka, nakon čega je ovo
navedeno nadležno tijelo u obvezi dostaviti podatke Hrvatskoj agenciji za
okoliš i prirodu do 15. svibnja ove godine za prethodnu kalendarsku
godinu. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavljuje javno dostupne
podatke u Izvješćima o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša.

 

Srdačan pozdrav,

 

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

Služba za korporativne komunikacije

Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih
komunikacija

 

[2]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [Zagrebački holding e-mail za zahtjeve]

[3]www.zgh.hr

 

 

prikazati citirane dijelove

Jurica Mikulić

Za: Dinka Pančić

Poštovani,

Hvala Vam na odgovoru na prva dva pitanja. Niste mi, međutim, odgovorili na treće pitanje koje je glasilo "Kojim konkretnim tvrtkama se prikupljeni plastični otpad predaje? Molio bih uvid u kopije pratećih listova za plastični komunalni otpad u 2016. godini i ispunjeni obrazac ONTO (Očevidnik o nastanku i tijeku otpada) za plastični otpad za 2016. godinu.".

Molim Vas da mi u svakom slučaju dostavite popis tvrtki kojima se prikupljeni plastični otpad predaje te da mi dostavite i kopije pratećih listova (ili mi eksplicitno navedete ako ih niste u mogućnosti ili niste voljni dostaviti). ONTO obrazac mi je manje bitan.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

5 privitaka

Poštovani,

 

prosljeđujem odgovor podružnice Čistoća ( dolje u korespodenciji i u
privitku) na Vaš Zahtjev za pristup informacijama kojeg ste na uputili 20.
ožujka 2017. godine.

 

Srdačno,

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

Služba za korporativne komunikacije

Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih
komunikacija

 

[1]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [Zagrebački holding e-mail za zahtjeve]

[2]www.zgh.hr

 

 

Poštovani,

 

Podružnica Čistoća sav odvojeno prikupljeni plastični otpad sa
javno-prometnih površina grada Zagreba (PET – ambalažna plastika) predaje
gospodarskim subjektima koji zadovoljavaju zakonske osnove i s kojima
imamo ugovorni odnos nakon dobivenog javnog natječaja, a radi se o tvrtci
CE-ZA-R d.o.o. iz Zagreba.

 

U prilogu Vam dostavljam scan pratećih listova u slučajno odabranom
razdoblju (jedan tjedan, razdoblje 20.03.2017. - 25.03.2017.). U navedenom
tjednu je bilo 51 prateći list (3 PDF dokumenta), te je zbog količine
pratećih listova, kao i veličine i sporosti procesa dok se isti skeniraju,
nemoguće je putem e-maila poslati sve prateće listove koji su bili u
periodu sklapanja Ugovora sa navedenom tvrtkom do danas.

Jedini Vaš kontakt koji imamo je e-mail adresa, te Vas pozivamo da se
javite na 01/6321-324 (01/6321-300, g. Marijan Ćužić) kako bi smo
dogovorili sastanak i dogovorili način kako da Vam dostavimo ostatak
pratećih listova.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Zagrebački holding d.o.o.

Podružnica Čistoća

URED DIREKTORA

 

 

[3]Cistoca_novi_logo_znak

Zagreb, Radnička cesta 82

tel:  + 385 (0) 1 6321-300,  fax:  + 385 (0) 1 6187-038

Martina Bezuh

Tajnica voditelja Podružnice

e-mail: [4][e-mail adresa]

[5]www.cistoca.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not
take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any
data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered
operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this
e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački
holding d.o.o.

Thank you!

 

Za: Dinka Pančić

    

     Poštovani,

    

     Hvala Vam na odgovoru na prva dva pitanja. Niste mi, međutim,

     odgovorili na treće pitanje koje je glasilo "Kojim konkretnim

     tvrtkama se prikupljeni plastični otpad predaje? Molio bih uvid u

     kopije pratećih listova za plastični komunalni otpad u 2016. godini

     i ispunjeni obrazac ONTO (Očevidnik o nastanku i tijeku otpada) za

     plastični otpad za 2016. godinu.".

    

     Molim Vas da mi u svakom slučaju dostavite popis tvrtki kojima se

     prikupljeni plastični otpad predaje te da mi dostavite i kopije

     pratećih listova (ili mi eksplicitno navedete ako ih niste u

     mogućnosti ili niste voljni dostaviti). ONTO obrazac mi je manje

     bitan.

    

     S poštovanjem,

    

     Jurica Mikulić

    

     

prikazati citirane dijelove