Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača - ZET

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Zagrebački holding

Poštovani,

Ljubazno vas molim dostavu obavijesti o načinu podnošenja prigovora potrošača na usluge Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), jedne od podružnica Zagrebačkog Holdinga kako istu nisam uspio pronaći na internetskim stranicama www.zet.hr.

Podsjećam da je temeljem članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09. i 89/09. – isp.), trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje
pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili
elektroničke pošte.

S obzirom na navedenu zakonsku obvezu, smatram da bi ova vrsta informacije već trebala postojati (nije stvaranje nove informacije).

Molim odgovor elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Temeljem članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –
isp., 79/09. i 89/09. – isp.), trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje
pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili
elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana
zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju
prigovora potrošača najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.
Oblik vođenja ove evidencije nije propisan u obliku knjige žalbe ili nekom drugom
obliku, a trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o
načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 kn kaznit će se za prekršaj
pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka 8. (ne omogući prigovor, ne
odgovori na prigovor i ne stavi obavijest o mogućnosti podnošenja prigovora). Za
odgovornu osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna od 10.000 do 15.000
kuna, za trgovca fizičku osobu novčana kazna od 5.000 do 15.000 kuna.

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

temeljem  Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj
25/2013., 85/2015.), dostavljam Vam odgovor podružnice ZET na Vaš zahtjev
na pristup informacijama kojeg ste nam elektroničkim putem uputili 22.
svibnja 2017.

 

 

„Što se tiče načina podnošenja prigovora potrošača na usluge ZET-a ,
obavještavamo Vas da se na linku
[1]http://www.zgh.hr/o-nama-7/povjerenstvo-...
nalaze sve informacije vezane za podnošenje prijava i reklamacija
potrošača Povjerenstvu za reklamacije potrošača Zagrebačkog holdinga
d.o.o. Budući da je ZET podružnica Zagrebačkog holdinga, svi potrošači
ZET-ovih usluga trebaju se javiti navedenom Povjerenstvu.

 

Povjerenstvo za reklamacije potrošača Zagrebačkog holdinga d.o.o. nadležno
je za rješavanje reklamacija koje se odnose isključivo na poslovanje tog
trgovačkog društva. 
Građani se navedenom povjerenstvu mogu obratiti na adresu - Zagrebački
holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, n/r tajnice Povjerenstva Tanje
Kezelj Liović te putem e-maila  [2][e-mail adresa]  ili na
telefon  01/ 6420-038 i  fax: 01/ 6420-118.

O djelokrugu Povjerenstva saznajte više uvidom u njegov[3] Pravilnik o
radu.“

 

Srdačan pozdrav,

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

Ured Uprave

Služba za protokol i komunikacije

 

[4]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [e-mail adresa]

[5]www.zgh.hr

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail isconfidentialandmayalsocontainprivilegedinformation. Ifyou
are nottheintendedrecipient, you are notauthorised to read, print, save,
processordisclosethismessage. Ifyouhavereceivedthismessagebymistake,
pleaseinformthesenderimmediatelyanddeletethis e-mail,
itsattachmentsandanycopies. Zagrebački holding d.o.o. doesnot take
anyresponsibilitywithregards to anypossibleinaccuracyofany data
containedinthis e-mail ifsuch data do notrelate to
theregisteredoperationsof  Zagrebački holding d.o.o.
Theopinionsexpressedinthis e-mail do
notnecessarilyreflecttheofficialpositionsof Zagrebački holding d.o.o.

Thankyou!

 

 

References

Visible links
1. http://www.zgh.hr/o-nama-7/povjerenstvo-...
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.zgh.hr/UserDocsImages/dokumen...
5. http://www.zgh.hr/

Marija Ščrbec je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,

ovim putem bih zamolila "ZET " da prilagodite autobusne linije
ŽITNJAK-JANKOMIR Linija 107
LJUBLJANICA-PODSUSED MOST Linija 116

Npr. mnogi putnici koriste u javnom prijevozu koriste te dvije linije:
ŽITNJAK-PODSUSED MOST kako nema jedna linija na toj relaciji nego moramo presjedati sa linje 107 na liniju 116 to nije moguće jer taj vozni red se sučeljava , odnosno ako linija 107 sa Žitnjaka ima polazak u 6:55 linija Ljubljanica ima polazak 7:05 onda nije moguće koristiti javni prijevoz odnosno liniju 107 a razlog tomu da linije nisu povezane i nije moguć ugodno putovati. Vrijeme se gubi na čekanje druge linije kako bismo došli na odredište, Škorpikova ulica, Kovinska ulica ili sam Podsused most.
Molim da razmotrite bolju povezanost ove dvije linije kako bismo više koristili usluge ZETA odnosno javnog prijevoza.
Srdačan pozdrav,

Marija Ščrbec