Objava informacija sa sjednica Gradskog vijeća na internetskim stranicama Grada

Zahtjev je uspješan.

Slobodan Obradović

Za: Grad Županja
1. Objavljujte li na službenim stranicama Općine pozive s
materijalima za sjednice općinskog vijeća? (molim da stavite link
na materijale).
2. Objavljujte li na službenim stranicama Općine audio/video snimke
s održanih sjednica općinskog vijeća? (molim da stavite link na
snimke).
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
32270 Županja
[osobni podaci uklonjeni]

A. Balentović, Grad Županja

1 privitaka

Poštovani u privitku dostavljam odgovor na Vaš zahtjev ( na kojem su
sakriveni Vaši osobni podaci).

S poštovanjem,

Annemarie Balentović, dipl.iur.

Grad Županja

Gradska služba

J.J.Strossmayera 1, Županja

[1]Tel:032-830-472

Fax:032-830-475

[Grad Županja e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. file:///tmp/Tel:032-830-472

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org