Odvoz razvrstanog otpada

Pokreni Zabok je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Komunalno Zabok

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Komunalno Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Građani Zaboka primjećuju da se prethodno razvrstani otpad utovaruje u isti kamion. Primjerice, kontejneri ili kante/vreće građana koji sadrže razvrstanu, odvojenu plastiku i papir radnici Komunalnog ponekad utovaruju u isti kamion s jednim spremnikom. Molimo odgovor zašto je to tako i sortira li se taj otpad nakon odvoza. Ako se sortira, zašto nemamo jedan kontejner za papir i plastiku?

S poštovanjem,

Pokreni Zabok

Ankica Ladišić, Komunalno Zabok

1 privitaka

Poštovani,
Dostavljamo Vam u privitku emaila tražene informacije.
Lp,

Ankica Ladišić
Rukovoditelj financija
[broj mobitela]
Tel:049 503358
[Komunalno Zabok e-mail za zahtjeve]

UPOZORENJE: Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive informacije namijenjene isključivo primatelju. Ukoliko je zbog pogreške u adresi ili prijenosu poruka poslana drugdje, molimo  da o tome obavijestite autora elektroničke poruke. Ukoliko poruka nije bila namijenjena Vama, informacije u poruci ne smijete upotrebljavati, otkrivati, širiti, kopirati, ispisivati, ili rabiti na neki drugi način.

     Čuvajmo okoliš! Molimo ne ispisujte ovu elektroničku poruku osim ako je to zaista potrebno.

DISCLAIMER: This electronic message does not constitute a formal communication and does not necessarily represent the official position of the ----- d.o.o. This e-mail contains proprietary information some or all of which may be legally privileged. It is for the intended recipient only. If an addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify the author by replying to this e-mail. If you are not the intended recipient you must not use, disclose, distribute, copy, print, or rely on this e-mail.
     Let's keep the environment! Please do not print this email unless it is really necessary

prikazati citirane dijelove