Za: Komunalno Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Građani Zaboka primjećuju da se prethodno razvrstani otpad utovaruje u isti kamion. Primjerice, kontejneri ili kante/vreće građana koji sadrže razvrstanu, odvojenu plastiku i papir radnici Komunalnog ponekad utovaruju u isti kamion s jednim spremnikom. Molimo odgovor zašto je to tako i sortira li se taj otpad nakon odvoza. Ako se sortira, zašto nemamo jedan kontejner za papir i plastiku?

S poštovanjem,

Pokreni Zabok

Ankica Ladišić, Komunalno Zabok

1 privitaka

Poštovani,
Dostavljamo Vam u privitku emaila tražene informacije.
Lp,

Ankica Ladišić
Rukovoditelj financija
[broj mobitela]
Tel:049 503358
[Komunalno Zabok e-mail za zahtjeve]

UPOZORENJE: Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive informacije namijenjene isključivo primatelju. Ukoliko je zbog pogreške u adresi ili prijenosu poruka poslana drugdje, molimo  da o tome obavijestite autora elektroničke poruke. Ukoliko poruka nije bila namijenjena Vama, informacije u poruci ne smijete upotrebljavati, otkrivati, širiti, kopirati, ispisivati, ili rabiti na neki drugi način.

     Čuvajmo okoliš! Molimo ne ispisujte ovu elektroničku poruku osim ako je to zaista potrebno.

DISCLAIMER: This electronic message does not constitute a formal communication and does not necessarily represent the official position of the ----- d.o.o. This e-mail contains proprietary information some or all of which may be legally privileged. It is for the intended recipient only. If an addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify the author by replying to this e-mail. If you are not the intended recipient you must not use, disclose, distribute, copy, print, or rely on this e-mail.
     Let's keep the environment! Please do not print this email unless it is really necessary

-----Original Message-----
From: [e-mail adresa] [mailto:[e-mail adresa]] On Behalf Of Pokreni Zabok
Sent: Thursday, March 25, 2021 8:44 AM
To: Ankica Ladišić <[e-mail adresa]>
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Odvoz razvrstanog otpada

Za: Komunalno Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Građani Zaboka primjećuju da se prethodno razvrstani otpad utovaruje u isti kamion. Primjerice, kontejneri ili kante/vreće građana koji sadrže razvrstanu, odvojenu plastiku i papir radnici Komunalnog ponekad utovaruju u isti kamion s jednim spremnikom. Molimo odgovor zašto je to tako i sortira li se taj otpad nakon odvoza. Ako se sortira, zašto nemamo jedan kontejner za papir i plastiku?

S poštovanjem,

Pokreni Zabok

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #8139 email]

Je li [Komunalno Zabok e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Komunalno Zabok? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:

http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije savjete Povjerenika za informiranje:

http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org