Za: Općina Vrbanja
Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo općinsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Općina Vrbanja

2 privitaka

Poštovani,

Temeljem Vašeg zahtjeva u prilogu Vam dostavljamo:

- Plan gospodarenja otpadom Općine Vrbanja.
U tijeku je izrada novog Plana gospodarenja otpadom i NACRT istog je objavljen na web stranici općine Vrbanja
http://www.opcina-vrbanja.hr/nacrt-plana...
- Zadnje izvješće o izvršenju Plana gosp. Otpadom koje je usvojilo općinsko vijeće.

Lp,

Općina Vrbanja
Službenica za informiranje
Zdenka Jelović

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org