Plan gospodarenja otpadom

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Općina Vrbanja

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Vrbanja
Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo općinsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Općina Vrbanja

2 privitaka

Poštovani,

Temeljem Vašeg zahtjeva u prilogu Vam dostavljamo:

- Plan gospodarenja otpadom Općine Vrbanja.
U tijeku je izrada novog Plana gospodarenja otpadom i NACRT istog je objavljen na web stranici općine Vrbanja
http://www.opcina-vrbanja.hr/nacrt-plana...
- Zadnje izvješće o izvršenju Plana gosp. Otpadom koje je usvojilo općinsko vijeće.

Lp,

Općina Vrbanja
Službenica za informiranje
Zdenka Jelović

prikazati citirane dijelove