Plan gospodarenja otpadom

Ilija Tikvić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Cerna

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Cerna
Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo općinsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Općina Cerna

2 privitaka

Poštovani

U privitku dostavljamo tražene informacije po vašem zahtjevu od 22.
Siječnja2018.

 

OPĆINA CERNA

VERONIKA TOMLJENOVIĆ

TEL 843 794

opcina cerna,

2 privitaka

Poštovani
u privitku dostavljamo Nacrt plana gospodarenja otpadom i izvješće za
2016. godinu
OPĆINA CERNA
VERONIKA TOMLJENOVIĆ
TEL. 843 794