Plan gospodarenja otpadom

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Općina Cerna

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Cerna
Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo općinsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Općina Cerna

2 privitaka

Poštovani

U privitku dostavljamo tražene informacije po vašem zahtjevu od 22.
Siječnja2018.

 

OPĆINA CERNA

VERONIKA TOMLJENOVIĆ

TEL 843 794

opcina cerna,

2 privitaka

Poštovani
u privitku dostavljamo Nacrt plana gospodarenja otpadom i izvješće za
2016. godinu
OPĆINA CERNA
VERONIKA TOMLJENOVIĆ
TEL. 843 794