Plan gospodarenja otpadom

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Općina Babina Greda

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Babina Greda

Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo općinsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

2 privitaka

Poštovani,
u prilogu vam dostavljamo traženo.
s poštovanjem
P.S. Molim potvrdu primitka maila.
Osoba zadužena za pravo na pristup informacijama
Boris Bauković, mag.oec.