Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine

Zahtjev za pristup informacijama od Gong za Hrvatska narodna banka, Zagreb kao dio skupine poslane na 23 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska narodna banka, Zagreb
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija:

- Ugovore o materijalnim uslugama sklopljene s medijima i posredstvom agencija za medijsko oglašavanje tijekom 2020. i 2021. (usluge informiranja, usluge objave oglasa i natječaja, sponzorstva i drugo).
- Popis medija s OIB-om s kojima je tijekom 2020. i 2021. sklopljen ugovor o uslugama, uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora te razdoblju za koje je sklopljen.
- Iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.
Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Gong

Dubravka Budak, Hrvatska narodna banka, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Hrvatska narodna banka zaprimila je 3. prosinca 2021. zahtjev za pristup informacijama u kojem tražite podatke Hrvatske narodne banke o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine, odnosno tražite dostavu sljedećih informacija: "Ugovore o materijalnim uslugama sklopljene s medijima i posredstvom agencija za medijsko oglašavanje tijekom 2020. i 2021. (usluge informiranja, usluge objave oglasa i natječaja, sponzorstva i drugo), popis medija s OIB-om s kojima je tijekom 2020. i 2021. sklopljen ugovor o uslugama, uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora te razdoblju za koje je sklopljen, iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja."

U privitku Vam dostavljamo tablicu s podacima o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine razvrstane prema traženim stavkama.

S poštovanjem,

Dubravka Budak
službenik za informiranje

Dubravka Budak
Savjetnica • Advisor
Direkcija za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju • External, Internal and Digital Communications Department
Odjel za eksternu i internu komunikaciju • External and Internal Communications Division
T. +38514590337 • E. [e-mail adresa]

HRVATSKA NARODNA BANKA • CROATIAN NATIONAL BANK
Trg hrvatskih velikana 3
HR-10000 Zagreb
www.hnb.hr

________________________________________
Ova e-poruka namijenjena je samo gore navedenom primatelju / navedenim primateljima. Neovlašteno otkrivanje, uporaba ili širenje, bilo u cijelosti ili djelomično, zabranjeni su. Ako ste ovu e-poruku primili pogreškom, molimo da odmah obavijestite pošiljatelja e-poštom i izbrišete ovu e-poruku iz svog sustava.
HNB obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Više informacija možete pronaći na http://www.hnb.hr/zastita-osobnih-podataka.

This e-mail is intended only for the use of the recipient(s) named above. Any unauthorised disclosure, use or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately via e-mail and delete this e-mail from your system.
The CNB processes personal data in line with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). More information can be found at http://www.hnb.hr/en/protection-of-perso....

prikazati citirane dijelove