Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pisani zahtjev podnositelja Ivana Slavenski za Đakovački vodovod, Đakovo

Čeka se odgovor na predstavku Đakovački vodovod, Đakovo za rješavanje ovog zahtjeva.

Od: Ivana Slavenski

Za: Đakovački vodovod, Đakovo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi Pravilnik, odnosno odgovarajući akt kojim se uređuje
organizacija i sistematizacija radnih mjesta u vašem trgovačkom
društvu.

Tražene informacije dostavite elektronskim putem odgovorom (reply)
na ovu adresu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Spojite s ovim

Od: Ivana Slavenski

Za: Đakovački vodovod, Đakovo

Poštovani,

požurujem postupanje po zahtjevu za pristup informacijama od 8.
siječnja 2018., odnosno dostavu Pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta.

Rok za odgovor je istekao još 23. siječnja 2018.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Đakovački vodovod, Đakovo može: