Procjena opasnosti

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Cerna

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas da mi u pdf dostavite važeće Procjene opasnosti iz zaštite na radu , tko je izradio procjene te trošak izrade procjene

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

opcina cerna,

Poštovani
vezano na  zahtjev za pristup informacijama koji smo primili 04.
listopada 2020.
obavještavamo Vas da Općina Cerna nije izradila  Procjenu opasnosti iz
zaštite na radu stoga je ne možemo dostaviti.
OPĆINA CERNA
Veronika Tomljenović-službenik za informiranje
tel. 032 843 794