Registar eksploatacijskih polja i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Virovitica kao dio skupine poslane na 21 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite Registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, i Registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline), kojima raspolaže ovo tijelo javne vlasti.

Tražene informacije u obliku pogodnom za ponovnu uporabu dostavite
elektronskim putem odgovorom (reply) na ovu adresu.

Podsjećam da je oblik za ponovnu uporabu primjeren za ovakav registar u tabličnom obliku npr. CSV, XLS, itd., ali nikako ne PDF ili sken.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Branko Giba, Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Virovitica

1 privitaka

Poštovani

 

Dostavljamo Vam odgovor po Vašem zahtijevu od 11.rujna 2016.godine.

 

Giba Branko ,službenik za informiranje

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno Zakonu.

Predlažemo vam da pošaljete odgovor tijelu ovdje na stranici ispod na linku "Napisati odgovor" te da se pozovete na ZPPI:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl. 21, st. 1. koji kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Za: Branko Giba, službenik za informiranje u Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

Ljubazno vas molim da zaprimite zahtjev za dopunu informacija dostavljenih 13. rujna a sukladno članku 24. Zakonona o pravu na pristup informacijama, dostavljam ga u roku 15 dana od dana zaprimanja vašeg odgovora.

U vašem odgovoru zahtjev za ponovnu uporabu informacija odbacili ste s objašnjenjem, citiram:

"Pravilnikom o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima (Narodne novine, broj 142/2013.), između ostalog, određen je ustroj i način vođenja Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina Republike Hrvatske koji u elektroničkom obliku vodi ministarstvo nadležno za rudarstvo. Ministarstvo gospodarstva nadležno je za rudarstvo i ono vodi evidenciju o svim traženim i odobrenim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina u elektroničkom obliku. Registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja vodi se u zasebnim knjigama."

Hvala vam što ste me obavijestili o novom zakonu i novom informacijskom sustavu pri Ministarstvu, no to nije razlog za nedostavu informacija kojima ovo tijelo javne vlasti raspolaže.

Opis poslova službe za gospodarstvo u Uredu državne uprave glasi:
- vođenje registra istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline);
- vođenje registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala;
- odobrenje istraživanja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala;
- određivanje eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala;
- davanje koncesije za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala;
- sklapanje ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala;
- izdavanje građevinskih dozvola/uporabnih dozvola za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog
materijala;
- provjeru rudarskih projekata za eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala te
- kontrolu plaćanja novčane naknade za istraživanje/eksploataciju mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala

Na temelju gore navedenog, ukoliko ovo tijelo javne vlasti ima službu za gospodarstvo ili službu pod drugačijim nazivom koja obavlja poslove navedene gore, te kada tijelo javne vlasti raspolaze traženim informacijama, dužno je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u roku odstaviti tražene informacije.

Ima li ovo tijelo ovakvu službu?
Prikuplja li ta služba tražene informacije?

Drugi Uredi državne uprave u županijama su dostavili tražene registre te ne vidim razloga da ovo tijelo javne vlasti ne dostavi podatke kojima raspolažete.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Branko Giba, Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Virovitica

2 privitaka

Za Igor Valentin
U privitku dostavljam Vam podatke po Vašem zahtijevu za dopunu informacije
Službenik za informiranje, Branko Giba

prikazati citirane dijelove