Registar eksploatacijskih polja i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Slavonski Brod kao dio skupine poslane na 21 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite Registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, i Registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline), kojima raspolaže ovo tijelo javne vlasti.

Tražene informacije u obliku pogodnom za ponovnu uporabu dostavite
elektronskim putem odgovorom (reply) na ovu adresu.

Podsjećam da je oblik za ponovnu uporabu primjeren za ovakav registar u tabličnom obliku npr. CSV, XLS, itd., ali nikako ne PDF ili sken.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Dalibor Bošnjaković, Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Slavonski Brod

Poštovani,

prosljeđujem Vam odgovor koji sam dobio od voditelja Ispostave ureda državne uprave u Novoj Gradiški, g. Ivana Serenčeša, a sukladno članku 17. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 25/13. i 85/15.)

S poštovanjem,
Dalibor Bošnjaković, dipl.iur., službenik za informiranje u Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

-----Izvorna poruka-----
Pošiljatelj: Ivan Serenčeš [mailto:[e-mail adresa]]
Poslano: 15. rujna 2016. 12:38
Primatelj: 'Dalibor Bošnjaković'
Predmet: RE: [SPAM] FW: [SPAM] Zahtjev za pristup informacijama - Registar eksploatacijskih polja i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl. 21, st. 1. - ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja."

Za: Dalibor Bošnjaković, dipl.iur., službenik za informiranje u Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Zašto ste mi dostavili odgovor od Ureda državne uprave u Novoj Gradiški?

Ovaj zahtjev za ponovnu uporabu dostavljen je na tijelo javne vlasti "Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji" te očekujem odgovor od vas i koji se odnosi na podatke kojima raspolaže ovo tijelo a ne neko drugo tijelo.

Ljubazno vas molim da ispravite vaš odgovor i dostavite odgovor ovog tijela kako biste mi osigurali pravnu zaštitu u daljnjem rješavanju ovog zahtjeva. U suprotnome biti ću primoran pozvati se na ZUP i dostaviti pritužbu radi nesavjesnosti službenika.

Hvala vam i s poštovanjem,

Igor Valentin

Dalibor Bošnjaković, Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Slavonski Brod

6 privitaka

Poštovani g. Valentin,

 

                dostavljam u privitku preslike stranica uvezanih knjiga,
koje mi je poslao voditelj Ispostave u Novoj Gradiški Ureda državne uprave
u Brodsko-posavskoj županiji, g. Serenčeš  o istražnim prostorima i
eksploatacijskim poljima koja se lokacijski nalaze na području koje
pokriva (mjesna nadležnost) Ispostava u Novoj Gradiški Ureda državne
uprave u Brodsko-posavskoj županiji .

                S poštovanjem,

 

                               Dalibor Bošnjaković, dipl.iur., službenik
za informiranje u Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org