Ulaganje u poljoprivrdu

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Štitar
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016 i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Općina Štitar

Poštovani,

koko bi smo Vam mogli dostaviti tražene podatke,
molimo Vas da postupite sukladno aktima općine Štitar u pravcu prikupljanja
informacija,
tj. da nam popunite Zahtjev za pristup informacijama
koji se nalazi na službenim stranicama Općine Štitar.

S poštovanjem,

Općina Štitar
Službenik za informiranje
Ljiljana Tomšić

-----Izvorna poruka-----
From: Ilija Tikvić
Sent: Sunday, February 04, 2018 9:20 AM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Štitar
Subject: Ulaganje u poljoprivrdu

Za: Općina Štitar
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i
zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u
poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše
planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u
poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016
i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6328 email]

Je li [Općina Štitar e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Štitar? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: Općina Štitar
Poštovana gospođo Tomšić kako Općina Štitar prikuplja informacije me ne zanima . Ja samo tražim od Vas da postupite sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i odgovorite na dostavljeni upit a ako je on u suprotnosti s aktima Općine Štitar predlažem Vam da o tome obavijestite načelnika te u nekoj proceduri uskladite akte Općine s Zakonima koje je donio Sabor RH , a meni što hitnije odgovorite da ova rasprava ne ide dalje jer će to biti na štetu Općini Štitar , a što mi nije cilj.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Općina Štitar

3 privitaka

Poštovani,

dostavljamo vam tražene podatke.

S poštovanjem,

Općina Štitar
Službenik za informiranje
Ljiljana Tomšić

-----Izvorna poruka-----
From: Ilija Tikvić
Sent: Sunday, February 18, 2018 5:35 PM
To: Općina Štitar
Subject: Re: Ulaganje u poljoprivrdu

Za: Općina Štitar
Poštovana gospođo Tomšić kako Općina Štitar prikuplja informacije
me ne zanima . Ja samo tražim od Vas da postupite sukladno Zakonu o
pravu na pristup informacijama i odgovorite na dostavljeni upit a
ako je on u suprotnosti s aktima Općine Štitar predlažem Vam da o
tome obavijestite načelnika te u nekoj proceduri uskladite akte
Općine s Zakonima koje je donio Sabor RH , a meni što hitnije
odgovorite da ova rasprava ne ide dalje jer će to biti na štetu
Općini Štitar , a što mi nije cilj.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

prikazati citirane dijelove