Tijela javne vlasti

Pronađeno 238 tijela javne vlasti početno slovo je ‘H’

HEP ESCO Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću - za vođenje i financiranje projekata energetske učinkovitosti
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
HEP Nastavno-obrazovni centar, Velika Drugim imenom HEP NOC.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
HEP Operator distribucijskog sustava Drugim imenom HEP ODS. Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću - za distribuciju i opskrbu električne energije
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
HEP Opskrba Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću - za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom
4 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
HEP Opskrba plinom 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
HEP Plin 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
HEP Proizvodnja Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću - za proizvodnju električne i toplinske energije
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
HEP Toplinarstvo 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
HEP Trgovina 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
HEP Upravljanje imovinom 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hidrobel, Belišće Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hortus niger, Brtonigla Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne i gospodarske djelatnosti u stečaju
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, Zadar 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hotelijersko-turistička škola, Opatija 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hoteli Maestral, Dubrovnik Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hoteli Makarska Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hoteli Plat Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hoteli Podgora Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hoteli Živogošće Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hotel Medena Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Zagreb Drugim imenom HACZ.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za hranu, Osijek 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb Drugim imenom HAMAG-BICRO. POSLOVNO - INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE - BICRO, društvo s ograničenom odgovornošću - u likvidaciji
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb Drugim imenom HANFA.
15 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, Zagreb Drugim imenom HANDA.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb Drugim imenom HAOP.
10 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatska agronomska komora, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb Drugim imenom HAZU.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, Zagreb 3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb Drugim imenom HAA.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb Drugim imenom HBOR.
8 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska brodogradnja Jadranbrod, Zagreb Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska elektroprivreda, Zagreb Drugim imenom HEP. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo. HEP grupa
10 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb Drugim imenom HERA.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska gospodarska komora, Zagreb 9 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska izvještajna novinska agencija, Zagreb Drugim imenom HINA.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska javnobilježnička komora, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska knjižnica i čitaonica Đurđenovac 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta Garešnica 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska knjižnica za slijepe, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora arhitekata, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska komora dentalne medicine, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora fizioterapeuta, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb Drugim imenom HKIE.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb Drugim imenom HKIG.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb Drugim imenom HKIS.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb Drugim imenom HKIŠDT.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta, Zagreb Drugim imenom KIP.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora medicinskih sestara, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb Drugim imenom HKOIG.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora poreznih savjetnika, Zagreb Drugim imenom HKPS.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska komora primalja, Zagreb Drugim imenom HKP.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska komora socijalnih radnika, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Velika Gorica Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska liječnička komora, Zagreb Drugim imenom HLK.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska ljekarnička komora, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska lutrija, Zagreb Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska matica iseljenika, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska narodna banka, Zagreb Drugim imenom HNB.
8 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska narodna knjižnica Antonio Ivanović Rendić, Sutivan 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska obrtnička komora, Zagreb Drugim imenom HOK.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska odvjetnička komora, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci Drugim imenom HPA.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, Zagreb Hrvatski sabor na sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine donio Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno šumarskoj savjetodavnoj...
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatska poštanska banka, Zagreb Drugim imenom HPB. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska pošta, Zagreb Drugim imenom HP. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
8 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska provincija Karmeličanki Božanskog srca Isusova 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatska psihološka komora, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb Drugim imenom HRT.
8 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb Drugim imenom HAKOM.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska revizorska komora, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska turistička zajednica, Zagreb Drugim imenom HTZ.
15 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska veterinarska komora, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska zaklada za znanost, Zagreb Drugim imenom HRZZ.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine, Zagreb Drugim imenom HAC ONC. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatske autoceste, Zagreb Drugim imenom HAC. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za upravljenje, građenje i održavanje autocesta
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatske ceste, Zagreb Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
7 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatske šume Consult, Zagreb Drugim imenom HŠ Consult. Ovo tijelo javne vlasti registirarno je društvo s ograničenom odgovornošću
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatske šume, Zagreb Drugim imenom HŠ. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
9 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatske vode - hidrotehnički objekti, Zagreb Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatske vode Jadranski projekt, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatske vode, Zagreb pravna osoba za upravljanje vodama
71 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatski aikido savez, Split 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski akademski sportski savez, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski atletski savez, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski auto i karting savez, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski autoklub, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski badmintonski savez, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski baseball savez, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski biatlonski savez, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .

Ne možete naći onaj koji želite?