Stranice za pomoć

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja koja nisu odgovorena na ovim stranicama za pomoć pišete na našu diskurs zajednicu, a za razgovor s Imamo pravo znati ekipom volontera, kontaktirajte nas.

Prigovori korisnika

Kako rješavamo vaše prigovore? #

Ako imate prigovor na način na koji upravljamo Imamo pravo znati uslugom, molimo kontaktirajte administrativnu ekipu. Oni koji pokušaju podnijeti prigovor drugim putem biti će upućeni na administrativnu ekipu.

Ako ste nezadovoljni načinom na koji je jedan član ekipe riješio predmet, možete zatražiti da drugi član ekipe pregleda što se dogodilo i pokuša riješiti predmet.

Imamo pravo znati ekipa nastojat će primijeniti postojeća pravila i protokole stranice ili razgovarati o prilagodbi naših protokola kako bi odgovorili na bilo kakve nove okolnosti koje se pojave.

Nastojimo odmah riješiti prigovore; povremeno odlučimo pričekati jedan od naših redovitih mjesečnih sastanaka kako bismo razgovarali o slučaju, u tom slučaju obavijestit ćemo vas o tome.

Nakon što ste prošli ove korake, i ako ste nezadovoljni odlukom koju je donijela Imamo pravo znati ekipa, možete zatražiti da se o tom pitanju interno razgovara sa skupinom, uključujući ekipu za upravljanje Code for Croatia i savjetnicima iz Gonga. Gong je nadležna krovna organizacija za Code for Croatia i Imamo pravo znati.

Ako je potrebno, izvršno direktorstvo Gonga dat će preporuku savjetnicima koji će donijeti konačnu odluku o tom pitanju. Naposlijetku, ekipa savjetnika je odgovorna za rad internetske stranice Imamo pravo znati.

Djelatnost internetskih stranica Imamo pravo znati je podložna nacionalnoj zakonskoj regulativi. Oni koji ostaju nezadovoljni, mogu koristiti ove i druge vanjske načine prigovora i žalbi koje su im dostupne.