Ulaganje u poljoprivrdu

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Ivankovo
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016 i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Mirjana Vranić, Općina Ivankovo

1 privitaka

Poštovani, u privitku su - dopis, odgovor na Vaš upit, - i Program
održavanja komunalne infrastrukture Općine Ivankovo u 2018.

Srdačan pozdrav, Mirjana Vranić, službenica za informiranje

Mirjana Vranić, Općina Ivankovo

1 privitaka

Poštovani, u privitku su - dopis, odgovor na Vaš upit, - i Program
održavanja komunalne infrastrukture Općine Ivankovo u 2018.

Srdačan pozdrav, Mirjana Vranić, službenica za informiranje