Uređenje poljskih puteva

Ilija Tikvić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Cerna

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Cerna

Molim Vas da mi u pdf dostavite
- pristigle ponude firmi koje su nudile nasipanje kamenom poljskih
puteva tokom 2015 , 2016 i 2017 godine
- ugovore s odabranim izvođačima , dobavljačima kamena za 2015 ,
2016 i 2017 godinu
- kopije otpremnica kojima se dokazuje da je kamen doista i
isporučen

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

opcina cerna,

Poštovani
vezano za vaš upit o nasipanju poljskih putova kamenom, dajemo sljedeći
odgovor:
Općina Cerna je prije desetak godina nabavila velike količine otpadnog
kamena prilikom uklanjanja istog sa pruge koja se rušila u Vinkovačkom
kraju. Nasipanje puteva vršimo dogovorno sa poljoprivrednicima na način da
oni o svom trošku kamen prevoze na poljske puteve. Određenu količinu
kamena još uvijek imamo na pisti tako da u nabavu nećemo sigurno ići ni
ove godine.
OPĆINA CERNA
VERONIKA TOMLJENOVIĆ
Dana 22. siječnja 2018. u 07:57 Općina Cerna <[1][Općina Cerna e-mail za zahtjeve]>
je napisao/la:

prikazati citirane dijelove