Tijela javne vlasti

Pronađeno 3924 tijela javne vlasti u kategoriji ‘Jedinica lokalne ili područne samouprave’

Također se zove ZOD
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti je javna ustanova
2 zahtjeva
Također se zove KAZUP Ovo tijelo javne vlasti je javna ustanova
1 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti je javna ustanova
1 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
Defunkc.
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva.
Također se zove Zelinske komunalije Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
1 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti
1 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću. Žminj d.o.o. Pokrenut postupak brisanja.
Defunkc.
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, iznajmljivanje nekretnina i usluge
0 zahtjeva.
Također se zove Zoološki vrt Zagreb
2 zahtjeva
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva.

Ne možete naći onaj koji želite?