Tijela javne vlasti

Pronađeno 73 tijela javne vlasti s početnim slovom ‘A’

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
2 zahtjeva
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornoću za prijevoz putnika i robe u zračnom prometu
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
2 zahtjeva
Također se zove AJPP
Ukinuto.
2 zahtjeva
Također se zove AKD Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
3 zahtjeva
Također se zove HALMED
7 zahtjeva.
Također se zove AZOO
9 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
1 zahtjeva.
Također se zove AORT
2 zahtjeva
Također se zove AZONIZ
Ukinuto.
2 zahtjeva
Također se zove APIS IT Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo s ograničenom ogovornošću
1 zahtjeva.
Također se zove APZ
Ukinuto.
3 zahtjeva
Također se zove Ex-Agencija
Ukinuto.
2 zahtjeva
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
1 zahtjeva.
Također se zove AZRA Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
Ukinuto.
0 zahtjeva.
Također se zove AZRRI Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
1 zahtjeva.
1 zahtjeva.
Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Agencija za zaštitu okoliša. Hrvatsk...
Ukinuto.
5 zahtjeva.
Također se zove AZOP ImamoPravoZnati služi samo za slanje zahtjeva za pristup javnim informacijama. Svku drugu prepiska o zaštiti vaših osobnih podatka trebate podnijeti od...
12 zahtjeva.
Također se zove AZTN
4 zahtjeva
Također se zove AZVO
7 zahtjeva.
Ukinuto: AGM, Zagreb
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za izdavaštvo i usluge.
Ukinuto.
0 zahtjeva.
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva.
Dopisom KLASA 008-03/17-01/184, URBOJ 401-01/07-18-8 od 12. prosinca 2018. Povjerenik za informiranje obavijestio je da se ova pravna osoba ne smatra t...
Ukinuto.
1 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću za javnu odvodnju
1 zahtjeva.
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, turizam i sportsku rekreaciju
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
Ukinuto.
0 zahtjeva.
Također se zove Arboretum HAZU
Ukinuto.
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
1 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
2 zahtjeva
0 zahtjeva.
0 zahtjeva.
Također se zove Astra Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
Ukinuto.
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
Ukinuto.
1 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva.
Ukinuto: Autoklub Siget
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 zahtjeva.

Ne možete naći onaj koji želite?