Uređenje poljskih puteva

Ilija Tikvić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Bošnjaci

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Općina Bošnjaci trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Općina Bošnjaci
Molim Vas da mi u pdf dostavite
- pristigle ponude firmi koje su nudile nasipanje kamenom poljskih puteva tokom 2015 , 2016 i 2017 godine
- ugovore s odabranim izvođačima , dobavljačima kamena za 2015 , 2016 i 2017 godinu
- kopije otpremnica kojima se dokazuje da je kamen doista i isporučen

S poštovanjem,

Ilija Tikvić