Grad Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Jedinice lokalne ili područne samouprave and Javna uprava i politički sustav

jedinice-samouprave rh javna-uprava-politicki auto:updated oib:61817894937 mozaikveza:grad-zagreb

130 zahtjeva
Poštovani,   sukladno članku 23. stavku 1. točki 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine 25/13., 85/15. i 69/22.), a koje ste...
Poštovani, vezano uz vaš zahtjev za pristup informacijama od 31. listopada 2023., dostavljamo linkove gdje su natječaji i rezultati iz nadležnosti Gr...
Ugovori sa strankom Bandić Milan 365
Odgovor Grad Zagreb prema Gong dana .

Uspješan.

              [1]cid:[email protected]   REPUBLIKA HRVATSKA         GRAD ZAGREB URED GRADONAČELNIKA Službenik za informiranje...
Gradnja crkve na Savici Zagreb
Odgovor Grad Zagreb prema Liliana Stanić dana .

Uspješan.

Poštovana,    povodom Vašeg upita o izgradnji crkve na Savici obavještavamo Vas da je uvidom u sustav eDozvola utvrđeno da je lokacijska dozvola p...
Pumpa za vodu u Dugavama
Odgovor Grad Zagreb prema Ivan Babić dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, vezano za vaš upit, obavještavamo vas da je odredbom članka 18. st. 5. istog Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 2...
              [1]cid:[email protected]   REPUBLIKA HRVATSKA         GRAD ZAGREB URED GRADONAČELNIKA   KLASA: 008-02/23-002/205...
Protuzakonito parkiranje u ulici Vrhovec
Odgovor Grad Zagreb prema Damir Šarotarski dana .

Uspješan.

Poštovani,   nastavno na Vaš upit o broju naplaæenih kazni u posljednjih 5 godina sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Naro...
Poštovani, od nadležnog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade dana 31. ožujka 2023. zaprimili smo očitovanje u svezi vašeg zahtjeva za pristup...
Kompenzaciaske mjere za Roditelje odgojitelje
Odgovor Grad Zagreb prema Ljiljana Dragić dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, dana 8. veljače 2022. obratili ste se s upitom kojim tražite informaciju o kompenzacijskim mjerama za korisnike statusa Roditelja odgojitel...
Vrtići
Odgovor Grad Zagreb prema Pero perićići dana .

Uspješan.

Poštovani gospodine Peričić,   U prilogu Vam dostavljam Rješenje izdano od strane Službenice za informiranje Grada Zagreba.   Lp,      ...
Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, pozivom na odredbu članka 23. stavka 1. točke 3. Zakona o pra...
Kazne za nepropisno parkiranje
Odgovor Grad Zagreb prema Velimir Gašparović dana .

Uspješan.

Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, pozivom na odredbu članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pra...
Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima
Odgovor Grad Zagreb prema HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Djelomično uspješno.

  Poštovani, Gradski ured za kulturu tijekom 2020. i 2021. godine nije subvencirao niti jedna medij osim specijaliziranih časopisa u kulturi, a ko...
Imovinsko pravni odnosi Grad Zagreb
Odgovor Grad Zagreb prema Arpad Nađ dana .

Uspješan.

Poštovani, u privitku dostavljamo vam tražene informacije uz napomenu da je predmetni postupak posl.br. P-1003/16 koji se vodi pred Trgovačkim sudom u...
Povijesni podaci o broju stanovnika po kvartovima
Zahtjev za Grad Zagreb od strane Velimir Gašparović. Komentirao Alumni Stella dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani Velimire, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali pisani zahtje...
Građevinska dozvola
Odgovor Grad Zagreb prema Zrinka Maček dana .

Uspješan.

Hvala. Lp, Senka Domazet, dipl.iur. Ured gradonačelnika Službenica za informiranje T. +38516166088 A: Trg Stjepana Radića 1     10 000 Zagreb, Hr...
Dokument o primopredaji vlasti 2021
Odgovor Grad Zagreb prema Miroslav Schlossberg dana .

Uspješan.

Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojim tražite dostavu primopredajnog izvješća o radu gradonače...
IGH-ova analiza pregleda savskih prijelaza
Odgovor Grad Zagreb prema Miroslav Schlossberg dana .

Uspješan.

Dogovoreno. Lp, Senka Čehaja, dipl.iur. Ured gradonačelnika Službenica za informiranje T. +38516166088 A: Trg Stjepana Radića 1     10 000 Za...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Grad Zagreb prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana,   temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, pozivom na odredbu članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informac...
Poštovani, vezano uz vaš zahtjev za pristup informacijama u kojem ste zatražili  popis korisnika i veličine jedinica koji korisnici koriste u Sveuči...
Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, pozivom na odredbu članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama...
Iznos novaca koje je primilo pojedino sklonište u Zagrebu za 2019. godinu
Dodatna poruka poslana je Grad Zagreb od strane Josipa Sumpor dana .

Uspješan.

Za: Pristup informacijama gradonačelnika Poštovani, zaprimila sam mail. Zahvaljujem. S poštovanjem, Josipa Sumpor
Poštovani,   temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama zaprimljenog 25. studenog 2019., pozivom na odredbu članka 23. stavka 1. točke 1. Za...
Poštovani, vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama u kojem je zatražena informacija tj. Elaborat Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka...
Poštovani, vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama u kojem je zatražena informacija vezana uz studiju naplate zagušenja i dopunu s time u vezi,...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?