Financiranje medija - skupni zahtjev

Poslano za 569 tijelo javne vlasti od Melisa Skender dana .
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Sisak od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Sisak Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sk...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Tribunj od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Tribunj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Koprivničko-križevačka županija, Koprivnica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s k...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Vrsar od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Vrsar Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Vrbnik od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Vrbnik Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Plaški od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Plaški Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Tkon od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Tkon Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. s...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Radoboj od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Radoboj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Sisačko-moslavačka županija od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Sisačko-moslavačka županija Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Draž od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Draž Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. s...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Tisno od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Tisno Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Rovišće od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Rovišće Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Zemunik Donji od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Zemunik Donji Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016....
Financiranje medija

Čeka odgovor na požurnicu

Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Strahoninec od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Strahoninec Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Senj od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Grad Senj Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. skl...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Hvar od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Hvar Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. skl...
Financiranje medija

Čeka odgovor na požurnicu

Financiranje medija
Zahtjev poslan Splitsko-dalmatinska županija od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Splitsko-dalmatinska županija Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijek...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Nin od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Nin Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklo...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Virovitičko-podravska županija od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Virovitičko-podravska županija Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tije...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Donji Vidovec od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Općina Donji Vidovec Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Ličko-senjska županija od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Ličko-senjska županija Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Mursko Središće od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Mursko Središće Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016....
Financiranje medija
Zahtjev poslan Grad Varaždinske Toplice od strane Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za: Grad Varaždinske Toplice Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 20...