Tijela javne vlasti

Pronađeno 585 tijela javne vlasti u kategoriji ‘Jedinice lokalne ili područne samouprave’

4 zahtjeva
5 zahtjeva.
6 zahtjeva.
5 zahtjeva.
9 zahtjeva.
4 zahtjeva
8 zahtjeva.
5 zahtjeva.
7 zahtjeva.
5 zahtjeva.
5 zahtjeva.
5 zahtjeva.
5 zahtjeva.
6 zahtjeva.
4 zahtjeva
5 zahtjeva.
5 zahtjeva.
6 zahtjeva.
4 zahtjeva
6 zahtjeva.
4 zahtjeva
5 zahtjeva.
4 zahtjeva
6 zahtjeva.
5 zahtjeva.
4 zahtjeva
5 zahtjeva.
5 zahtjeva.
4 zahtjeva
4 zahtjeva
4 zahtjeva
5 zahtjeva.
4 zahtjeva
7 zahtjeva.
6 zahtjeva.
4 zahtjeva
11 zahtjeva.
4 zahtjeva
7 zahtjeva.
12 zahtjeva.
4 zahtjeva
4 zahtjeva
7 zahtjeva.
5 zahtjeva.
5 zahtjeva.
5 zahtjeva.
5 zahtjeva.
4 zahtjeva
4 zahtjeva
5 zahtjeva.
5 zahtjeva.
4 zahtjeva
Također se zove OBŽ
10 zahtjeva.
Pazenatik d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.
Ukinuto.
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću. Savičenta d.o.o.
0 zahtjeva.
Također se zove VSIG
0 zahtjeva.
7 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću. Žminj d.o.o. Pokrenut postupak brisanja.
Ukinuto.
0 zahtjeva.

Ne možete naći onaj koji želite?