Tijela javne vlasti

Pronađeno 1491 javnih ustanova u kategoriji ‘Republika Hrvatska’

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku Drugim imenom UAOS UNIOS.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Dubrovniku 4 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci 4 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu 4 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zadru 5 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu 6 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti Drugim imenom ADU.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Drugim imenom FER.
4 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet u Varaždinu 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Drugim imenom TTF UNIZG.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet Drugim imenom VEF UNIZG.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Tehničko veleučilište u Zagrebu 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Tempo, Zagreb Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Tiflološki muzej, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Trgovački sud u Bjelovaru 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Trgovački sud u Osijeku 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Trgovački sud u Pazinu Drugim imenom TSPA.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Trgovački sud u Rijeci 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Trgovački sud u Splitu 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Trgovački sud u Varaždinu 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Trgovački sud u Zadru 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Trgovački sud u Zagrebu 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Udruga OBRIS, Vijeće za obranu, Zagreb Drugim imenom Obris.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Uljanik TESU, Pula Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Upravni sud u Osijeku 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Upravni sud u Rijeci 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Upravni sud u Splitu 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Upravni sud u Zagrebu 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Bjelovar 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Slavonski Brod 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Dubrovnik 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Pula 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Karlovac 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Koprivnica 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .

Ne možete naći onaj koji želite?