Tijela javne vlasti

Pronađeno 1487 tijela javne vlasti u kategoriji ‘Republika Hrvatska’

Također se zove FZSRI
0 zahtjeva.
Također se zove FFRI
1 zahtjeva.
Također se zove GRADRI
0 zahtjeva.
Također se zove MedRI
3 zahtjeva
Također se zove PFRI
0 zahtjeva.
Također se zove PravRI
1 zahtjeva.
Također se zove SVKRI
0 zahtjeva.
Također se zove RITEH
1 zahtjeva.
Također se zove UNISB
0 zahtjeva.
6 zahtjeva.
Također se zove FPZ
0 zahtjeva.
Također se zove TTF UNIZG
1 zahtjeva.
Također se zove VEF UNIZG
2 zahtjeva
Ukinuto: Tempo, Zagreb
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
Ukinuto.
0 zahtjeva.
Također se zove TSPA
1 zahtjeva.
Također se zove Obris
Ukinuto.
0 zahtjeva.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
Ukinuto.
1 zahtjeva.
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
2 zahtjeva
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
2 zahtjeva
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
2 zahtjeva
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
2 zahtjeva
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
2 zahtjeva
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
2 zahtjeva
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
2 zahtjeva
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
2 zahtjeva
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
2 zahtjeva
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
3 zahtjeva
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
2 zahtjeva
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
1 zahtjeva.
Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) poseb...
Ukinuto.
2 zahtjeva

Ne možete naći onaj koji želite?