Tijela javne vlasti

Found 63 public authorities beginning with ‘A’

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornoću za prijevoz putnika i robe u zračnom prometu
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
2 requests.
Drugim imenom AJPP.
Defunkc.
2 requests.
Drugim imenom AKD. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
2 requests.
Drugim imenom HALMED.
1 request.
Drugim imenom AZOO.
7 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
1 request.
Drugim imenom AORT.
2 requests.
Drugim imenom APIS IT. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo s ograničenom ogovornošću
0 requests.
Drugim imenom APZ.
Defunkc.
3 requests.
Drugim imenom Ex-Agencija.
Defunkc.
2 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
1 request.
Drugim imenom AZRA. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 requests.
Drugim imenom AZRRI. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 requests.
Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Agencija za zaštitu okoliša. Hrvatsk...
Defunkc.
5 requests.
Drugim imenom AZOP.
4 requests.
Drugim imenom AZTN.
2 requests.
Drugim imenom AZVO.
6 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za izdavaštvo i usluge.
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 requests.
Dopisom KLASA 008-03/17-01/184, URBOJ 401-01/07-18-8 od 12. prosinca 2018. Povjerenik za informiranje obavijestio je da se ova pravna osoba ne smatra t...
Defunkc.
1 request.
Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću za javnu odvodnju
0 requests.
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, turizam i sportsku rekreaciju
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 requests.
Drugim imenom Arboretum HAZU.
Defunkc.
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
1 request.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
1 request.
0 requests.
Drugim imenom Astra. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
Defunkc.
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 requests.
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 requests.
Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću
0 requests.

Ne možete naći onaj koji želite?